Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi kiracının belirli bir tarihte taşınmazı boşaltacağına ilişkin imzaladığı yazılı belgedir. Bu belge yasal delil niteliğindedir ve kanunda belirtildiği üzere bu belgenin mevcut olması durumunda kiraya verene taşınmazın boşaltılmasını talep etme hakkı tanınmıştır.

İnstabayisi ile instagram takipçi al